Halloween Speech Festival
朗誦比賽

兒童朗誦比賽
比賽主題 : 上屆參加左朗誦比賽嘅比賽,有冇加緊訓練,有啲進步呢?今年Halloween Speech Festival 預埋你喇!一齊挑戰自己!既學習又可以增加自信心!加油呀!
比賽日期 : 即日至10月30日
截止日期 : 公佈結果
公佈結果 : 11月6日
比賽對象 : K1-P6學生
報名費用 : HKD250 (已包括獎牌、證書及郵費)
比賽模式 : 發揮朗誦才能和說話技巧拍攝短片、完成作品後上傳到網頁

比賽獎項 :
金、銀、銅獎各一名 : 獎牌及得獎證書
優異獎數名 : 獎牌及得獎證書
其他參賽者 : 均獲嘉許證書以鼓勵參與藝術活動。

報名方法 :
1. 填妥線上報名表
2. 按費用繳款及拍照 / 屏幕截圖收據,上傳網頁 / 發送給我們 。亦可經信用卡即時線上支付。
3. 提交作品 :  於比賽截止日前,上傳作品到本會網站

線上立即報名 :

比賽已完結,感謝參與。

Halloween Speech Festival
朗誦比賽
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
其他比賽